Nosiči batožín Nota bene - zamestnávanie a oddlžovanie ľudí bez domova

Pomôžte nám dlhodobo udržať pracovné miesta pre ľudí bez domova. V súčasnosti zamestnávame 5 nosičov batožín.

Nosiči batožín Nota bene ponúkajú bezplatnú službu cestujúcim pri odnose batožín k a od vlakov na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. 

Darovací formulár je prednastavený na jednorázový dar, prosím zvážte možnosť pravidelného daru aj keď v menšej výške - dovolí nám to dlhodobo plánovať a stabilne poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Zamestnanie Nosiča batožín Nota bene sme vymysleli tak, aby sme poskytli reálnu šancu na zamestnanie zadĺžených ľudí so skúsenosťou bezdomovectva a s nestabilným bývaním.

1. Nosiči pracujú na polovičný úväzok v našom OZ Proti prúdu (vydavateľ NB) s riadnou mzdou a odvodmi do sociálnej poisťovni i zdravotnej poisťovni (pozn. ŽSR ani ZSSK náš projekt nijako nefinancuje)

2. Zbavujú sa postupne dlhov - využívajú motivačné príspevky na splácanie dlhov, tzv. matching do výšky 100 eur (ak si nosič odloží 100 eur z výplaty, sumu mu zduplikujeme a znížime tak pôvodný dlh na zdravotnom poistení)

3. Predávajú časopis Nota bene v poobedňajších hodinách

4. Majú podporu sociálneho pracovníka na pracovisku pre aktuálne krízové situácie

5. Využívajú sociálne poradenstvo dvoch našich soc. pracovníkov a právne služby od Pro bono advokátov

6. Otočili sa role - oni sú teraz tí čo pomáhajú (starším a ženám)


Projekt Nosiči batožín dáva nádej na zmenu, umožňuje  dôstojne pracovať, riešiť dlhovú situáciu a v neposlednom rade prináša radosť a odľahčenie cestujúcim na železničnej stanici. 

Piati nosiči si vďaka nášmu pilotnému modelu zamestnania úspešne udržali prácu od spustenia projektu (12/2014), na stanici pracujú a pomáhajú každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. Traja nosiči sa už dostali k zdravotnej starostlivosti a s jedným nosičom, Lacom, podstupujeme osobný bankrot. Jeden nosič si úplne splatil dlh na zdravotnom poistení a získal zamestnanie inde. Spoločne naši nosiči splatili 9 000 eur zo svojich dlhov (údaj k 06/2016). S projektom Nosiči batožín sme získali 2. miesto v najstaršej európskej súťaži za sociálnu inováciu Sozial Marie 2015 a 1. cenu siete pouličných časopisov INSP v Seatli. 

Slovenská legislatíva zatiaľ nepozná vhodný model sociálneho zamestnávania pre ľudí bez domova, ktorý by zohľadňoval špecifickosť ich situácie.

Vydali sme sa preto už po tretí krát v našej histórii cestou, ktorá nie je systémovo podporená – legislatívne nie je rozpoznaná ako forma sociálnej služby – priame zamestnávanie spojené so sociálnym poradenstvom a oddlžovanie. Máme vlastnú skúsenosť, že keď niekoľko rokov realizujeme službu v praxi, následne sa nám podarí presadiť ju ako nový druh služby v zákone o sociálnych službách. V minulosti sme vďaka našim projektom do zákona presadili dve sociálne služby - integračné centrum a Streetwork – vďaka tomu získali možnosť žiadať prostriedky od štátu aj ostatné organizácie.

Systémové nedostatky a zle nastavené zákony človeku bez domova často sťažujú šancu na zmenu.

Získanie legálneho zamestnania, prístupu k zdravotnej starostlivosti či dôstojného bývania, v ktorom by si človek bez domova mohol vytvoriť stabilný domov je napriek úsiliu ľudí, ktorí chcú zmeniť svoj život, či pomoci sociálnych pracovníkov okolo nich častokrát nemožné. Snahy o zmeny v systéme a legislatíve sú preto nevyhnutnou súčasťou našej práce. Od roku 2015 iniciujeme a koordinujeme prípravu návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva, do procesu zapájame aj ďalšie mimovládne organizácie z celého Slovenska. Bezdomovectvo je potrebné riešiť komplexne, súčasne v oblasti bývania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpečeniu a právam. V júni 2016 sme pripomienkovali novelu zákona o kokurze.