Časopis NOTA BENE sa vracia do ulíc. Kríza však stále nekončí. Predajcovia stále potrebujú našu spoločnú pomoc. Krízová zbierka pomáha predajcom NOTA BENE zabezpečiť základné živobytie v čase keď si ho kvôli koronakríze nedokážu plnohodnotne zabezpečiť predajom časopisu. Vďaka vašim darom im pomôžeme zabezpečiť si základné potreby na prežitie - udržať si bývanie, zabezpečíme im potraviny, hygienické pomôcky a lieky.

Ďakujeme všetkým 5 500 darcom, spolu sme pomohli už 132 predajcom. Pomohli sme im udržať si strechu nad hlavou, preplatili sme im náklady vo výške 35 000 eur a prispeli na základné potreby a lieky sumou 16 000 eur. S pomocou Kaplnky Cirkvi Bratskej sme rozdali stovky potravinových balíčkov a teplých obedov. A stále pomáhame ďalej. 

Každému darcovi posielame ako poďakovanie elektronickú verziu aktuálneho vydania časopisu. 

NOTA BENE sa vracia do ulíc s novým číslom. Predajcovia však stále potrebujú našu pomoc.


Vírus sme ešte neporazili. Takmer polovicu predajcov NOTA BENE tvoria seniori a ľudia s chronickými chorobami, ktorí sa podľa odporúčaní odborníkov majú chrániť naďalej a obmedziť pohyb vonku. Hoci sa obchody otvárajú, ešte potrvá, kým sa mestá zaplnia ľuďmi a život vráti do ulíc naplno, bez sociálneho dištancu a ďalších epidemiologických opatrení. 

V dobe pandémie, keď je domov tou najväčou ochranou, sú predajcovia Nota bene ohrození viac ako kedykoľvek predtým, že stratia strechu nad hlavou. 90% predajcov si vďaka predaju NOTA BENE platilo bývanie. Mnohí sa len s veľkými ťažkosťami roky dostávali z ulice.

Podržme predajcov v čase, kým sa predaj vráti do starých koľají a budú sa opäť môcť postarať o seba sami. Vaše príspevky pomôžu prežiť tým najzraniteľnejším. Potrebujeme Vašu pomoc. Každé euro pomôže.


DARUJTE TERAZ.

Ďakujeme.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaš pravidelný dar nám umožní podporiť ľudí bez domova v čase krízy dlhodobo.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

10 eur nám umožní jeden deň pomáhať ľuďom bez domova tam kde nás potrebujú (zabezpečí minimálne ochranné prostriedky pre pracovníkov na jeden deň služby) 

20 eur zabezpečí trvanlivé potraviny a hygienické potreby

35 eur zabezpečí jednej osobe bývanie na týždeň

50 eur umožní jednej osobe udržať si bývanie na desať dní

150 eur umožní jednej osobe bezpečné bývanie na mesiac


Ak nám chcete pomôcť nefinančnou formou, kontaktujte nás na   pomahatjelahke@notabene.sk